صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير می‏ باشند:
مورد اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه
مورد دوم: رعايت نظم در سالن مطالعه
مورد سوم: ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه
مورد اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه
افراد زير می‌توانند از سالن مطالعه و منابع کتابخانه استفاده نمايند:
 1. دانشجويان
 2. کارکنان
 3. اساتید
مورد دوم: رعايت نظم در سالن مطالعه
 1. رعايت سکوت و نظم الزامی می باشد.
 2. مطالعه باید بصورت انفرادی انجام پذیرد.
 3. خوردن، آشاميدن (در حد غیرمعمول) و استعمال دخانيات در سالن مطالعه ممنوع میباشد.
 4. مطالعه در حين قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع می‌باشد.
 5. لوازم سالن مطالعه را به هيچ ‏وجه نمي‏ توان از يک طرف به طرف ديگر آن انتقال داد.
 6. استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع می باشد.
 7. رزرو جا برای دیگران ممنوع می باشد.
 8. رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامی است.
تبصره 1: هرگاه فردی بدون رعايت مقررات مربوط به کتابخانه و سالن مطالعه، اقدام به خارج نمودن کتاب، پایان ‏نامه و ... نماید و یا به صورت عمد به سالن مطالعه و کتابخانه آسیب برساند، به عنوان متخلف شناخته شده و به مدت یک ترم تحصیلی از استفاده از کتابخانه و سالن مطالعه محروم می‏ گردد.