صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

 

 

اهداف

اهداف کلی بهداشت حرفه ای را می توان بدین ترتیب نام برد

۱- حفاظت و ارتقاء هر چه بیشتر سلامت جسمی و روانی در مشاغل مختلف

۲- پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.

۳- حفظ سلامتی کارگران در برابر کلیه عوامل زیان آور که در نوع و خصلت یک شغل وجود دارد

۴- انتخاب فرد مناسب برای کار مناسب و تشخیص زودرس بیماریها و عوارض کاری