صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

 

🔸ظهر امروز مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ جلسه ای پیرامون فعالیت واحد گردشگری سلامت با حضور دکتر درخشان رییس بیمارستان و تیم مدیریت اجرایی تشکیل

گردید.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف کیفی و کمی سازی بیمارستان در پذیرش بیماران بین الملل صحبت شد.

🔹طی این جلسه دکتر درخشان و خانم میزبان مسئول واحد گردشگری سلامت بیمارستان با بیان موارد موجود و نیز نواقص پیش روی این واحد به بحث و

تبادل نظر با اعضاء حاضر نسبت به فراهم کردن بستر مناسب و ارتقاء سطح خدمات بیمارستان در تمام سطوح و رفع موانع پیش رو در اقدامات اجرایی در زمینه

های مورد نیاز به بحث و تبادل نظر پرداختند.