صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

جلسه شورای گروه چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) به منظور انتخاب مدیر گروه جدید، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با حضور دکتر ملکی

رییس دانشکده پزشکی، دکتر پاسدار مشاور رییس دانشکده پزشکی، دکتر درخشان رییس بیمارستان، دکتر شعیبی معاون آموزشی و اعضای محترم

هیئت علمی گروه چشم تشکیل شد.

در این جلسه پس از سخنان دکتر ملکی و دکتر درخشان سایر اعضای هیئت علمی انتظارات و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و در نهایت با برگزاری

انتخابات، اعضا حاضر در جلسه رای خود را کتباً اعلام نمودند.