صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

صبح امروز مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ جلسه بحث و تبادل نظر در راستای ارتقا خدمات آموزشی به والدین نوزادان نارس با حضور مدیر محترم بیمارستان جناب آقای دکتر وفایی نژاد، معاون محترم

آموزشی جناب آقای دکتر شعیبی و دکتر اسلامی عضو محترم هیات علمی گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در واحد کلینیک نوزادان نارس این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون راه اندازی واحد آموزش مجازی ROP و طراحی اپلیکیشن برای آموزش والدین نوزادان نارس مذاکراتی صورت گرفت.

همچنین پیرامون استفاده از تکنولوژی  هوش مصنوعی در مرحله غربالگری و تشخیص اولیه رتینوپاتی نوزادان نارس که  هیچ آسیب جانبی برای نوزادان به وجود نمی‌آورد، رای زنی های

اولیه انجام شد.