صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

🔸وقتی گرمای حضورت در پشت میز اتاقت برق امید را در چشمان هراسان کسی زنده کرد

🔹وقتی که مهربانی گفتارت تسکینی شد در هجوم افکار سر در گم و پریشان مخاطبت

🔸وقتی که اهنگ لرزان دل گرفته ای را به صداقت و رفاقت شنیدی

🔹وقتی با نگاهت دلی را از دلتنگی واژه ها رهایی دادی

🔸وقتی با کردار نیکویت غمی را به عشق پیوند زدی

🔹وقتی با گفتمان و شنیدن مشکلات سازمانت بی منت و با شوق قدمی برای رفع دغدغه مراجعینت برداشتی

🍃آن زمان است که علم ارتباطات و روابط عمومی در تارک وجودت ریشه دوانده است و خداوند را شکر میکنی به تو فرصتی از سر لطف ارزانی داشته تا در آن بتوانی به خلق خدا با عشق خدمت کنی!

♻️۲۷ اردیبهشت روز جهانی "ارتـــــباطـــات و روابـــــط عمــومـــی" بر تمامی تلاشگران این عرصه گرامی باد.