صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

 

🔹آزمون آسکی دستیاران چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم و با حضور اساتید محترم گروه چشم در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ در سالن

درمانگاه های تخصصی برگزار گردید.

🔸در این آزمون دانش و مهارت های بالینی دستیاران چشم پزشکی در دو گروه و هر گروه به مدت ۱۲۰ دقیقه مورد سنجش قرار گرفت.