صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

🔹 مراسم دستهای پاک در هفته جهانی بهداشت دست با حضور آقایان دکتر درخشان رئیس بیمارستان، دکتر رضا وفایی نژاد مدیر بیمارستان و جمعی از مسئولین 

و کارکنان برگزار گردید.

🔸 با توجه به اهمیّت این موضوع واحد کنترل عفونت این بیمارستان برای گرامیداشت این روز برنامه های متنوعی را نظیر سالهای گذشته در رابطه با آموزش  

و رعایت آموزش به بیماران، همراهان بیمار، مراجعه کنندگان و کارکنان واحدهای بهداشت و درمان اجرا کرد.

🔹 هفته بهداشت جهانی دست با شعار «همه با هم برای ایمنی متّحد می شویم و دست هایمان را می شوییم» با هدف تأکید بر اهمیت رعایت بهداشت

دست به صورت آموزش چهره به چهره به بیماران و کارکنان در بیمارستان خاتم الانبیاء گرامی داشته شد.