صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

اعتبار بخشی و بهبود کيفيت

 

معرفی

 تعالی و بهبود كيفيت در بيمارستان تخصصي چشم پزشكي خاتم الانبيا (ص) از سال 1389 با اجراي معيار هاي حاكميت باليني و تعالي سازماني EFQM

 آغاز شد . سال 1390 با تدوين برنامه استراتژيك و عملياتي اين مهم ادامه يافت و از سال 1391  با آمادگی برای ارزشیابی سالانه وزارت بهداشت بر اساس

استانداردهای اعتباربخشی تا كنون ادامه دارد.

در سال 1395 موفق به کسب رتبه درجه یک در ارزشیابی سالانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شد.