صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

کنترل عفونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اهداف

 

کاهش میزان عفونت بیمارستانی

کاهش عوارض ناشی از عفونت بیمارستانی
 
کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی
 
 ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی 

فعالیت در راستای اهداف استراتژيك بیمارستان و دانشگاه