صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

لینک VPN و راهنمای استفاده از آن جهت دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه

                                                                                                        

 

ابتدا فایل کانکشن های VPN را دانلود نمایید

و سپس مطابق راهنماارتباط VPN را برقرار نمایید.

اکنون پس از برقراری ارتباط VPN می توانید از محیطهای خارج از دانشگاه با جستجو در نرم افزار کتابخانه منابع مورد نظر را پیدا نموده و متن کامل پایان نامه ها

را مشاهده کرده و همچنین دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی میسر می باشد.