صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

گزارش سال1399

 

 • خريد كتاب جديد تخصصي چشم پزشكي به مبلغ ۴٢١٩٩١۰۰ ريال در سال ٩٩
 • افزايش فضاي كتابخانه با تغيير چينش قفسه ها و خارج كردن وسايل غيرضروري از كتابخانه
 • ليست برداري از كتاب هاي موجود در كتابخانه بر اساس شماره ثبت
 • تطبيق كتاب هاي موجود در كتابخانه بر اساس شماره ثبت و عنوان كتاب جهت پيدا كردن اشكالات موجود
 • تطبيق كتاب هاي موجود در كتابخانه بر اساس عنوان كتاب و شماره فهرست بندي شده روي كتاب
 • پيدا كردن كتابهاي فهرست بندي شده كه در سيستم امانت ثبت نشده بودند.
 • مرتب سازي چينش كتاب ها  در قفسه ها بر اساس فهرست بندي
 • تفكيك كتابهاي فهرست بندي نشده از كتاب هاي فهرست بندي شده جهت ارسال به كتابخانه مركزي جهت فهرست بندي
 • وجين كردن ٣۵۰ نسخه كتاب و تفكيك كتابهاي فهرست بندي شده از كتاب هاي فهرست بندي نشده جهت اعلام به كتابخانه مركزي جهت قرار دادن كتابها در ليست وجين شده
 • پيدا كردن شماره ثبت هاي تكراري و اعلام آن به كتابخانه مركزي جهت اصلاح در سيستم امانت
 • اعلام عدم مطابقت فهرست بندي روي كتاب ها با شماره فهرست ثبت شده در سيستم امانت جهت اصلاح
 • پيدا كردن شماره ثبت هاي تغيير داده شده و اصلاح آن در كتاب و دفتر ثبت 

        دریافت فایل Pdf

گزارش سال1400

 • خريد كتاب جديد تخصصي چشم پزشكي به مبلغ 124564500 ريال در سال 1400 با مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه
 •  بهبود فضاي كتابخانه  و سالن مطالعه با تغيير چينش قفسه ها و خارج كردن وسايل غيرضروري از كتابخانه (انتقال كتابخانه به طبقه 4)
 • به‌روز‌ رسانی صفحه وب سایت کتابخانه بیمارستان مطابق با چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه‌های بیمارستانی وزارت بهداشت
 • وجين كردن 204 نسخه كتاب و اعلام به كتابخانه مركزي جهت قرار دادن كتابها در ليست وجين شده
 • تهیه مقالات و منابع کمیاب مورد نیاز اساتيد، دانشجویان و مراجعه کنندگان به كتابخانه
 • توسعه منابع الكترونيك از طريق بارگزاري کتب الکترونیک آنلاین در محيط شيرپوينت
 • ارسال 183 نسخه كتاب به كتابخانه مركزي جهت فهرست نويسي
 • آماده سازی کتب فارسی و لاتین

        دریافت فایل Pdf