صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

 

اخذ نوبت هاي ويزيت کلينيک ويژه به صورت تلفني و اينترنتي طبق جدول زماني مربوطه امکان پذير مي باشد.
 
آدرس سامانه نوبت دهي اينترنتي http://nobat.mums.ac.ir/
 
تلفن نوبت دهی:051-37235791
 
بيماراني كه نوبت قبلي پزشكان كلينيك ويژه را دارند در صورتي كه نوبت آنها قبلاً در سيستم ثبت و رزرو شده است ، در محدوده ساعت تعيين شده مراجعه نمايند و در
 
صورتي كه نوبت آنها در سيستم رزرو نگرديده است و يا ويزيت بعد از عمل و يا معرفي نامه دارند ، از ساعت 15 به بعد همان روز ابتدا به منشي پزشك معالج مراجعه و در
 
صورت دريافت نوبت ، آن را به صندوق ارائه و قبض كامپيوتري بگيرند و طبق ترتيب شماره معمولاً از ساعت 16 به بعد توسط پزشكان ويزيت و معاينه خواهند شد.
 
توجه:

با توجه به اينكه معاينات تخصصي چشم پزشكي و همچنين اقدامات پاراكلينيي چشم، زمان زيادي را نياز دارد و با توجه به تعداد زياد مراجعين ،ممكن است معاينات برخي ا

ز بيماران ساعت ها طول بكشد و بيماران محترم بايد اين آمادگي را داشته باشند .

 
 
جدول برنامه درمانگاه کلينيک ويژه (نوبت عصر)
 
 
روزهاي هفته
 

مشخصات پزشکان

شنبه

 
آقاي دکترمجيد ابريشمي
 
آقاي دکتر درخشان
 
آقاي دکتر اعتضادرضوي
 
آقاي دکتر شکوهی راد
 
آقاي دکتر انصاری
 

يک شنبه

  
آقاي دکتر قوامی
 
آقاي دکتر مجتبی ابریشمی
 
آقاي دكتر كيارودي
 

دوشنبه

 
آقاي دکتر مجيد ابریشمی
 
آقاي دکتر درخشان
 
آقاي دکتر اعتضاد رضوي
 
خانم دكتر زماني
 

سه شنبه

 
آقاي دکتر شکوهی
 
آقاي دکتر مجتبي ابریشمی
 
آقاي دکتر کیارودی
 

چهارشنبه

 
آقاي دکتر مجيد ابریشمی
 
آقاي دکتر درخشان
 
آقاي دکتر قوامی
 
 آقای دکتر کیارودی
 
آقاي دکتر انصاری

درمانگاه بیمارستان خاتم در موارد ذیل دایر می باشد :

شبكيه - قرنيه -استرابيسم و اكولوپلاستيك - گلوکوم - چشم پزشکي