صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

واحد تغذيه

 

هدف کلي واحد:

      بهبود وضعیت تغذیه بیماران و پرسنل از طریق کنترل کیفیت و کمیت غذا.                                       

 اهداف اجرائي واحد :

      نظارت بر عملكرد شركت طرف قرارداد در امور تهيه و طبخ غذا

      نظارت بر توزيع صحيح غذا جهت پرسنل و بيماران

       مشاوره تغذيه بيماران در بخشهاي بستري

      آماده سازي جزوات و  پمفلت هاي آموزشي تغذيه

      تنظيم واجراي برنامه عملياتي واحد در راستاي برنامه استراتژيک بيمارستان

 شركت خدمات غذايي طرف قرارداد بيمارستان:

      شرکت کارآفرینان شرق فریمان    

شرح خدمات:

     آماده سازي و طبخ غذايي پرسنل و بيماران براساس آمار ارسالي بيمارستان طبق آناليز غذايي