صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

 
در بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) درمانگاه چشم پزشکي در نوبت صبح در طبقه اول ساختمان اصلي درمانگاههاي تخصصي داير مي باشد و متخصصين چشم پزشکي بيماران و مراجعين را ويزيت و خدمات لازم را ارائه مي نمايند.اين درمانگاه به صورت غيرآموزشي مي باشد.
 
سرپرستار درمانگاه ها : آقای ابراهیمی
 
تلفن تماس : 37281401 داخلي 151و 152
 
اخذ نوبت هاي اين درمانگاه به صورت تلفني و اينترنتي طبق جدول زماني مربوطه امکان پذير مي باشد.
 
آدرس سامانه نوبت دهي اينترنتي http://nobat.mums.ac.ir
 
با توجه به اينكه معاينات تخصصي چشم پزشكي و همچنين اقدامات پاراكلينيکي چشم، زمان زيادي نياز دارد و با توجه به تعداد زياد مراجعين ،ممكن است معاينات برخي از بيماران ساعت ها طول بكشد و بيماران محترم بايد اين آمادگي را داشته باشند .
 
 
جدول برنامه درمانگاه چشم پزشکي (نوبت صبح)
 
 
 
 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

  

خانم دکتر تفقدی 

 

خانم دکترتفقدی

 

آقاي دکترفلاح

 

خانم دکترتفقدی

 

آقای دکتر فلاح