صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

کتابچه آموزش بیماران بستری زمان پذیرش راهنمای آموزشی کووید19 و بیماریهای چشم راهنمای آموزشی انسداد مجرای اشکی راهنمای آموزشی تنبلی چشم 
معرفی بخش جراحی زنان راهنمای آموزشی موکورمایکوزیس(قارچ سیاه) راهنمای آموزشی جسم خارجی در چشم راهنمای آموزشی عفونت چشمی

معرفی بخش جراحی مردان

 کتابچه آموزشی سوختگی قرنیه راهنمای آموزشی خونریزی زیر ملتحمه راهنمای آموزشی تخلیه چشم

معرفی بخش اورژانس

راهنمای آموزشی سوختگی قرنیه   راهنمای آموزشی لیزر چشمی راهنمای آموزشی آنژیوگرافی چشم
کتابچه آموزشی آب مروارید  کتابچه آموزشی ناخنک راهنمای آموزشی لیزیک راهنمای آموزشی مراقبت از چشم در دیابت
راهنمای آموزشی آب مروارید راهنمای آموزشی ناخنک راهنمای آموزشی التهاب لبه پلک  راهنمای آموزشی قوز قرنیه 
سوالات رایج آب مروارید راهنمای آموزشی التهاب ملتحمه  سوالات رايج اوستین راهنمای آموزشی التهاب عصب چشمی
کتابچه آموزشی آب سیاه راهنمای آموزشی گل مژه و شالازیون راهنمای آموزشی جداشدگی شبکیه چشم   راهنمای آموزشی پیوند قرنیه
راهنمای آموزشی آب سیاه کتابچه آموزشی سوء مصرف لنز تماسی کتابچه آموزشی بیماری شبکیه نوزادان نارس کتابچه آموزشی پارگی قرنیه 
نحوه استفاده از قطره و پماد چشمی راهنمای آموزشی سوء مصرف لنز تماسی راهنمای آموزشی بیماری شبکیه نوزادان نارس راهنمای آموزشی پارگی قرنیه 
راهنمای آموزشی انحرافات چشمی