سخنرانی پرفسور لومبرسو استاد برتر چشم پزشکی ایتالیا

پرفسور لومبرسو  استاد چشم پزشکی دانشگاه Rome La Sapienza  و عضو موسس و رئیس انجمن OCT Angiography  ایتالیا در جمع اساتید و دستیاران محترم چشم پزشکی بیمارستان خاتم الانبیا به ایراد سخنرانی پرداخته و سپس از بخش های درمانی بستری وپاراکلینیکی بیمارستان بازدید نمودند و به انتقال تجربیات و گفتگو با اساتید بیمارستان پرداختند.