تصاوير بازديد حاج آقا هاتفي

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
تصاوير  بازديد حاج آقا  هاتفي - بهمن 1391 
 
 
 
در  بهمن ماه 1391  حاج آقاي هاتفي (رئيس هئيت مديره خيريه خاتم الانبياء(ص) ) از ساختمان در حال ساخت بيمارستان بازديد نمودند که در زير شما برخي از تصاوير اين بازديد را مشاهده مي نمائيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منوي اصلي