بخش يک چشم (مردان)

 

                            
 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
بخش هاي بستري بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
 
بخش يک چشم (مردان)
اين بخش در طبقه اول ساختمان اصلي بيمارستان واقع گرديده است که 30 تخت مصوب دارد و بطور ميانگين 29 تخت فعال دارد.
دراين بخش علاوه بر اتاق هاي که بيماران عادي در آنها بستري مي شوند يک اتاق ايزوله جهت بستري بيماران مبتلا به عفونت هاي چشمي وجود دارد و همچنين يک اتاق معاينه وجود دارد.
 
سرپرستار بخش : آقاي محمدامین زارع ثانی
 
تلفن هاي تماس : داخلي 290-291
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

منوي اصلي