درمانگاهها

 

درمانگاه بیمارستان خاتم در موارد ذیل دایر می باشد :

شبكيه - قرنيه -استرابيسم و اكولوپلاستيك - گلوکوم - چشم پزشکي