درمانگاه شبكيه


 
دانشگاه علوم پزشکي شهيد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
درمانگاه تخصصي شبکيه
 
 
درمانگاه شبکيه در طبقه اول ساختمان درمانگاههاي تخصصي واقع گرديده است. 
 
تلفن تماس داخلي : شبکيه يک 281  و شبکيه دو  259 
 
( درمانگاه شبکيه 2 فقط در روز سه شنبه  فعال ميباشد ) 
 
در  اين درمانگاه بيماريهاي زير مورد معاينه و درمان و پيگيري قرار مي گيرند : 
  • ريتنوپاتي ديابتي
  • اختلالات عروقي شبكيه
  • تغييرات وابسته به سن لكه زرد
  • سوراخها و جداشدگيهاي شبكيه
  • خونريزيهاي زجاجيه
  • التهابات داخل چشمي (يووئيت)
  • تومورهاي داخل چشمي
  • برخي بيماريهاي عصب بينايي
  • ساير گرفتاريهاي شبكيه و زجاجيه
 
                                                          برنامه هفتگي درمانگاه شبکيه
 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
 
آقای دکترابریشمی
خانم دکتر بنائی
آقاي دکتر
احمديان شالچي
آقاي دکتر موسوي
خانم دکتر حسيني
آقای دکتر شعیبی
 
 
 
 
 
 

 

منوي اصلي