درمانگاه قرنيه


 
دانشگاه علوم پزشکي شهيد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
درمانگاه تخصصي قرنيه يا سگمان قدامي
 
 
 
 
     اين درمانگاه در طبقه اول ساختمان درمانگاههاي تخصصي واقع گرديده است.
 
     تلفن تماس :  7281401  داخلي 278
     در اين درمانگاه بيماريهاي زير معاينه و درمان و پيگيري مي شوند : 
 • آب مرواريد (كاتاراكت)
 • آب سياه (گلوكوم)
 • تجويز لنزهاي  تماسي
 • عفونتها ، كدورتها و ساير بيماريهاي  قرنيه
 • خشكي چشم و ساير بيماريهاي سطحي چشم
      
  نام درمانگاه
  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

   

  قرنيه 
   
   
  آقای دکتر صداقت
   
  آقای دکتر درخشان
   آقاي دکتر زارعي
   
  آقای دکتر قرائی
   
  آقای دکتر خاکشور

   

   
  قرنيه 2
   

   

  آقاي دکتر زارعي

  آقاي دکتر اسلامپور

 
 

 

منوي اصلي