درمانگاه استرابيسم و اکولوپلاستيک


 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
درمانگاه تخصصي استرابيسم و اكولوپلاستيك :
 
 اين درمانگاه در طبقه اول ساختمان درمانگاههاي تخصصي قرار دارد.
 تلفن تماس : 7281401  داخلي 283  
 در اين درمانگاه بيماريهاي زير مورد معاينه و درمان و پيگيري قرار مي گيرند: 
  • بيماريها و تومورهاي پلكها
  • بيماريها و انسداد هاي مجاري اشكي و غده اشكي
  • بيماريها، شكستگيها و تومورهاي كاسه چشم (اوربيت)
  • لوچي ها و استرابيسم هاي ، مادرزادي و اكتسابي
  • تنبلي چشم
  • كليه بيماريهايي كه نياز به اصلاحات زيبائي در پلكها و كاسه چشم دارند
  • ساير بيماريهايي كه در ارتباط با پلكها ، كاسه چشم و عضلات حركت دهنده چشم هستند.
                                برنامه هفتگي درمانگاه استرابيسم و اکولوپلاستيک
 

 
شنبه
 
يکشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
 
آقاي دکتر صابرمقدم
 
آقاي دکتر شريفي
آقاي دکتر کارگزار
آقاي دکتر اعتضاد رضوي

 
 

منوي اصلي