درمانگاه بينايي سنجي (اپتومتري)


 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
درمانگاه بينائي سنجي (اپتومتري)
 
 
 
درمانگاه بينائي سنجي براي سهولت دسترسي بيماران در دو واحد مستقل در ساختمان درمانگاههاي تخصصي مشغول فعاليت مي باشد.
 
 واحد اول در طبقه همکف در کنار درمانگاه جنرال و واحد دوم در طبقه اول در کنار درمانگاههاي تخصصي قرارگرفته است. 
  
تلفن هاي تماس : 7281401 داخلي 375 الي 378
 
در حال حاضر در اين درمانگاه ده نفر كارشناس بينايي سنج در دو نوبت صبح و بعد ازظهر مشغول فعاليت مي باشند .
 
این واحد ها به صورت مستقل بیمار نمی بینند و فقط به بیماران ارجاع شده از درمانگاه های عمومی و فوق تخصصی  سرویس دهی می نمایند.
 در اين درمانگاه اقدامات ذيل صورت مي گيرد :
  •  تعيين نمره عينک
  • بررسي حدت بينايي اصلاح شده
  • تجويز لنزهاي تماسي
 
 

منوي اصلي