واحد رسیدگی به شکایات

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
واحد رسيدگي به شکايات
 
 
 
واحد رسيدگي به شکايات
اهداف
ارتقای سطح مشتری مداری در سازمان

افزایش میزان رضایتمندی بیماران و کارکنان از سازمان

فعالیت در راستای اهداف استراتژيك

 

 

 

شرح وظايف كارشناس رسيدگي به شكايات
 

1-دريافت شکايات کتبي و شفاهي

2- بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

3- ارائه گزارش پيرامون موضوع شکوائيه به افراد ذيربط

4- بررسي شکايات واصله و ارائه راه حلهاي موجود قانوني به ارباب رجوع

5- ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر ( نظير نظام پزشکي و ... ) مي باشد.

6- مراجعه به واحد مربوطه در رابطه با شکايات ارباب رجوع و تهيه گزارش

7- ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط

8- شرکت در جلسات مرتبط با شکايات درماني

9- همکاري با مجموعه هاي مرتبط با خطاهاي پزشکي

10- تهيه گزارش عملکرد واحد رسيدگي به شکايات

11- انجام ساير امور محوله بنا به درخواست مقام مافوق در محدوديت هاي سازماني

 
 
نحوه ی دریافت شكایات
1. نامه :
بخش عمده ی كار های ارجاع شده به دفتر از طریق نامه می باشد كه از سوی مردم و یا مراجع مختلف ارجاع ميشود.
نامه هاي خود را مي توانيد :
به آدرس : مشهد - بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد - کد پستي 65919-91959 - واحد رسيدگي به شکايات و يا به پست الکترونيکي hashemiy1[at]mums.ac.ir ارسال فرمائيد.

2. تلفن :
عده ای از مردم شكایات خود را از طریق تلفن و گاه مستقیم به واحد اعلام می نمایند. این گونه موارد یادداشت شده و برای رسیدگی به كارشناسان دفتر ارجاع می شود. شماره تماس مستقيم واحد رسيدگي به شکايات 7289912 ميباشد و يا با شماره 7281401 داخلي 218 تماس بگيريد.
3. مراجعه ی حضوری شاكیان:
با توجه به مسایل و مشكلات موجود ، بیشتر مردم ترجیح می دهند خود پی گیر نامه ها و درخواست ها یشان باشند. سعی بر آن است كه این گونه موارد خارج از نوبت و در همان روز مراجعه رسیدگی و پاسخ داده شود، مگر مواردی كه نیاز به بررسی دقیق دارد.جهت ارائه يا پيگيري شکايت خود به واحد رسيدگي به شکايات بيمارستان که در قسمت امور اداري ، جنب دفتر مديريت بيمارستان ، قرار دارد مراجعه فرمائيد.

4. فرم رسيدگي به شکايات:
در سايت بيمارستان اين امکان فراهم شده است که با تکميل فرم رسيدگي به شکايات ، مراحل بررسي و تجزيه و تحليل مشکلات راحتر و سريعتر انجام گيرد.شما مي توانيد با کليک بر روي فرم زير،انتقاد يا شکايت خود را اعلام نمائيد.