ليزرتراپي چشم


 

 
 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد
 
 
 
درمانگاه ليزرتراپي چشم  بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
در درمانگاه ليزرتراپي چشم با مديريت و نظارت اساتيد محترم چشم فعاليت هاي زير انجام مي شود :
 
 
 
شرح نوع ليزر
 
نحوه گرفتن نوبت
 
 
ليزر شبکيه (MPC ، PRP، Barrier )
 
 ليزر YAG (کپسولوتومي ، LI)
 
 با معرفي نامه پزشکان بيمارستان و به صورت مراجعه حضوري
 
 
اين واحد با  توجه به استفاده از وسايل پيشرفته بر اساس دستورالعمل اساتيد گرامي و توسط دستياران محترم اين مجموعه طبق برنامه ريزي و نوبت دهي معين در خدمت بيماران مي باشد.
 
 
مکان استقرار : در طبقه منهاي يک ساختمان درمانگاه
 
تلفن تماس : 7281401  داخلي  246
 
مسئول درمانگاه ليزرتراپي  : آقاي دکتر محمد اعتضاد رضوي
 
منشي درمانگاه ليزرتراپي  : آقاي ابراهيم رمضاني
 
 

منوي اصلي