درمانگاه گلوکوم


 
 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
درمانگاههاي بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 درمانگاه گلوکوم
 
اين درمانگاه در طبقه منهاي يک ساختمان درمانگاههاي تخصصي قرار گرفته است.
تلفن تماس : 7281401 داخلي 259
دراين درمانگاه انواع مختلف گلوکوم (آب سياه)مورد معاينه ، درمان و پيگيري قرار مي گيرند.
 
 
 
برنامه هفتگي درمانگاه گلوکوم
 

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

آقاي دکتر اسلامپور

آقاي دکتر دانشور

آقاي دکتر دانشور

 
 
 
 
 

منوي اصلي