حراست

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
 
 
حراست بيمارستان 
 
 
 
حراست بيمارستان  آماده بررسي و پيگيري پيشنهادات ، مشکلات و شکايات شما مي باشد.
 
تلفن تماس : 37281401 داخلي 218
 
تلفن مسنقيم: 37289912
 
نمابر : 37289912
 
ريانامه :  HashemiY1[at]mums.ac.ir
 
 

 

 
 
 
 

 

منوي اصلي