روابط عمومي

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
واحد روابط عمومي
 
 
روابط عمومي بيمارستان به منظور انعکاس خواسته ها و نظرات و پيشنهادات شما آمادگي لازم را دارد.
 
شما مي توانيد از طريق  ارسال نامه الکترونيکي به نشاني:
 
 
و
 
يا با شماره تلفن  37273782 ارتباط برقرار نمائيد.
 
 شماره تماس داخلي 190 مي باشد.
 
 

منوي اصلي