واحد فناوري اطلاعات بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد

 

 

واحد فن آوری اطلاعات

اين واحد درجهت حفظ ، پشتيباني و ارتقاء خدمات مربوط به فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات بيمارستان تلاش و فعاليت مي نمايد که شامل اقدامات و فعاليت در زمينه هاي زير ميباشد.

الف –نرم افزار :‌ شامل HIS ، نرم افزارهاي اداري ( اتوماسيون ، حسابداري ، انبار و ... ) و نرم افزارهاي لازم كه در كميته هاي مختلف بيمارستان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

ب- سخت افزار : شامل نظارت بر خريد ، پيكربندي و ارتقاء ، سرويس هاي دوره اي و ...

ج –شبكه : شامل گسترش شبكه ، حفظ و نگهداري و ارتقاء سخت افزار مربوط و ...

د –سايت بيمارستان :‌ دريافت اطلاعات از واحد ها ، تأييد و به روز رساني و اطلاع رساني به پرسنل و ساير مخاطبين و مراجعين ، خصوصاً بيماران گرامي

 

واحد HIS

واحد پذیرش و مدارک پزشکی

واحد آمار

تلفن های تماس


در اين واحد افراد ذيل مشغول انجام وظيفه هستند :

تلفن تماس مستقيم 37289910
 
علي اكبر صديقي ( كارشناس و مسؤول HIS و امور برنامه نويسي )
تلفن تماس 37281401 داخلي 412 Seddighiaa1[@]mums.ac.ir
 
رسول حسين پور (‌كارشناس و مسؤول فناوري اطلاعات و امور سخت افزار و شبكه )
تلفن تماس 37281401 داخلي 212 Hoseinpourr2[@]mums.ac.ir