واحد فناوري اطلاعات

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
 
واحد فناوري اطلاعات بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
اين واحد درجهت حفظ ، پشتيباني و ارتقاء خدمات مربوط به فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات بيمارستان تلاش و فعاليت مي نمايد که شامل  اقدامات و فعاليت  در زمينه هاي زير ميباشد.
الف نرم افزار : شامل HIS ، نرم افزارهاي اداري ( اتوماسيون ، حسابداري ، انبار و ... ) و نرم افزارهاي لازم كه در كميته هاي مختلف بيمارستان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
ب- سخت افزار : شامل نظارت بر خريد ، پيكربندي و ارتقاء ، سرويس هاي دوره اي و ...
ج شبكه : شامل گسترش شبكه ، حفظ و نگهداري و ارتقاء سخت افزار مربوط و ...
د سايت بيمارستان :‌ دريافت اطلاعات از واحد ها ، تأييد و به روز رساني و اطلاع رساني به پرسنل و ساير مخاطبين و مراجعين ، خصوصاً بيماران گرامي
 
 
 
 
 
 
 
در اين واحد افراد ذيل مشغول انجام وظيفه هستند :
تلفن تماس مستقيم 37289910
 
علي اكبر صديقي ( كارشناس  و مسؤول HIS و  امور برنامه نويسي ) 
 
رسول حسين پور (‌كارشناس و مسؤول فناوري اطلاعات و امور سخت افزار و شبكه )
 
 
 
 

 

 

منوي اصلي