واحد تغذيه


 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
واحد تغذيه و رژيم درماني بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص)مشهد
 
مسئول واحد:  مهدي شبان - کارشناس تغذيه ورژيم درماني

آدرس پست الکترونيک: shabanm1[at]mums.ac.ir

تلفن : 7281401 داخلي 237


هدف کلي واحد:

بهبود وضعیت تغذیه بیماران و پرسنل از طریق کنترل کیفیت و کمیت غذا.                                       

 

اهداف اجرائي واحد :

*      نظارت بر عملكرد شركت طرف قرارداد در امور تهيه و طبخ غذا

*      نظارت بر توزيع صحيح غذا جهت پرسنل و بيماران

*       مشاوره تغذيه بيماران در بخشهاي بستري

*      آماده سازي جزوات و  پمفلت هاي آموزشي تغذيه

*      تنظيم واجراي برنامه عملياتي واحد در راستاي برنامه استراتژيک بيمارستان

شركت خدمات غذايي طرف قرارداد بيمارستان:

*      مرکز گسترش بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد (PHC)

*      مسئول : آقاي موسوي

*      تلفن :4-3711901

شرح خدمات:

آماده سازي و طبخ غذايي پرسنل و بيماران براساس آمار ارسالي بيمارستان طبق آناليز غذايي

 
 
مطالب و نکات آموزشی در رابطه با تغذیه و رژیم درمانی
 
 
                    کلیدهای داشتن قلبی سالم                        دانلود فایل WORD             دانلود فایل PDF                   
 فرايندهاي واحد تغذيه بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد                    دانلود فايل WORD                               دانلود فايل PDF                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
                                                             

 

 

منوي اصلي