بخش اورژانس

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
 بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
بخش هاي بستري
 
 
 
بخش اورژانس
اين بخش در طبقه همکف  ساختمان جدید و در کنار درمانگاه اورژانس بيمارستان واقع گرديده است که با تعداد 7 تخت براي بيماران بستري موقت فعاليت مي نمايد.
تمام بيماران چشمي  که به صورت اورژانسي بستري مي گردند ، ابتدا در بخش اورژانس به صورت موقت بستري مي گردند  و پس از انجام اقدامات لازم و در صورت دستور انتقال به بخش هاي چشم  منتقل مي گردند.
 
سرپرستار بخش : خانم  موسوي
تلفن هاي تماس : داخلي 117-112