قوانین و مقررات پذیرش دانشجویان گروه پرستاری


 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص)
 
واحد آموزش کارکنان 
 
 

قوانین و مقررات پذیرش دانشجویان گروه پرستاری

( پرستاران اتاق عمل بیهوشی تکنسین فوریتهای پزشکی )
 

این قوانین شامل موارد ذیل می باشد :

1.       پذیرش دانشجویان مطابق برنامه مدون که به اطلاع مدیر پرستاری رسیده است امکان پذیر است.

2.       مربیان محترم قبل از حضور دانشجویان در بخش حضور داشته باشند .

3.       حضور دانشجویان عزیز منحصراً مطابق برنامه و ساعات و تاریخ های تعیین شده امکان پذیر است.

4.       اسامی مربیان گرامی مطابق برنامه اعلام شده از قبل اعلام و معرفی می شوند . ( در صورت وجود مغایرت به واحد آموزش اطلاع دهید.)

5.       مربیان و دانشجویان گرامی موظف به رعایت فرم و داشتن اتیکت شناسایی می باشند

6.       دانشجویان در عرصه توسط مدیریت پرستاری به بخش معرفی می شوند و همانند سایر همکاران در بخش به فعالیت می پردازند

7.       در صورت افزایش تعداد دانشجویان واحد آموزش بایستی قبلاً مطلع گردد.

8.       بعلت شلوغی بخش امکان حضور چند گروه از دانشجویان گرامی بطور همزمان موجود نمی باشد .

  

 
 
 
 
 

منوي اصلي